Welkom op de site van de PvdA Voerendaal

Op deze site leest u meer over onze standpunten, ons team en het laatste politieke nieuws.


FLYER ‘BIEB VOERENDAAL BLIJFT OP HAAR PLEK’

9 april 2017

Naar aanleiding van het raadsbesluit dat de Bieb op zijn plek in het centrum van Voerendaal blijft, hebben wij de volgende flyer verspreid: De BIEB blijft op zijn plek in het centrum van Voerendaal en het WijkSteunpunt voor Voerendaal/Kunrade komt erbij. Dit besluit is nu door de gemeenteraad genomen. Na een zeer uitvoerige discussie én

lees verder »

FLYER BEGROTING 2017

door Pierre Verbraak op 11 december 2016

Een halve waarheid is een hele leugen VOERENDAAL WORDT VOOR DE GEK GEHOUDEN. AFGELOPEN MAAND IS DE BEGROTING VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL BEHANDELD. DE VOLGENDE PUNTEN WILLEN WIJ GRAAG MET U DELEN: WIJ HEBBEN ALS PVDA DE BEGROTING 2017 AFGEWEZEN OMDAT DEZE ONVOLDOENDE INGAAT OP DE FINANCIËLE RISICO’S EN DE GEVOLGEN VAN HET HUIDIG BELEID

lees verder »

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2017

door Pierre Verbraak op 13 november 2016

    Onlangs is de begroting 2017 in gemeenteraad behandeld. Hierbij de bijdrage van onze fractie:   Beste collega-raadsleden, college, beste inwoners van de gemeente Voerendaal, Voor ons ligt de begroting 2017-2020, een begroting die een positief beeld schetst van de financiële situatie van de gemeente Voerendaal. De PvdA Voerendaal is blij verrast dat de

lees verder »

ZIENSWIJZE PVDA VOERENDAAL INZAKE WSP XL

26 juli 2016

Met verbazing nam PvdA Voerendaal kennis van de plannen voor een nieuw wijksteunpunt (hierna: WSP). Blij waren we dan ook dat wethouder Leunissen zijn plannen terug nam en de begroting 2017/2020 alsnog behandeld en goedgekeurd kon worden. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de wethouder toegelicht dat de plannen overdacht zouden worden en hij met een nieuw

lees verder »

FLYER OVER WIJKSTEUNPUNT XL

3 juli 2016

Door de PvdA is de volgende flyer over het wijksteunpunt XL in de kern Voerendaal verspreid:     VOERENDAAL LET OP!!   De gemeente wil de bibliotheek verplaatsen én een wijksteunpunt XL Deze onzinnige voorstellen leiden tot:   KAALSLAG IN VOERENDAAL   Het wijksteunpunt komt niet naar de kern Voerendaal De bibliotheek verdwijnt uit het

lees verder »

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VERHUIZING BIBLIOTHEEK / UITBREIDING ALDI

door Cap Beckers op 3 juli 2016

De PvdA-fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de krant over de verhuizing van de bibliotheek in Voerendaal i.r.t. de uitbreiding van Aldi op deze plek.   Hieronder de schriftelijke vragen: Betreft: Bibliotheek i.r.t. huisvesting Aldi   In De Limburger van 23 juni 2016 wordt in het artikel ‘Deal Aldi en Nuth voorbeeld voor

lees verder »

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OPEN CLUB KLIMMEN-RANSAAL

23 mei 2016

De PvdA Voerendaal heeft met interesse maar ook met de nodige verbazing de verschillende krantenartikelen, l1 rapportages en informatiebulletins over de Open club Klimmen- Ransdaal gelezen. En met als klap op de vuurpijl de aanloop naar en de klankbordsessie van Open Club op 10 mei jl, waarin er een grote aanwezigheid van Ransdalers was die

lees verder »

PROBLEMEN IN DE ZORG IN UBACHSBERG? LAAT HET ONS WETEN

door Cap Beckers op 22 februari 2016

Wat zegt u, die zijn er voor mij niet echt? Ook niet door alle veranderingen in de verzorgingsstaat? Of zegt u na enig nadenken: Ja, misschien zie ik toch wel enkele menselijke problemen, zoals: • Mijn buurman, die is zo vaak alleen • Ik zou zo graag mijn ouders dichterbij willen hebben bij hun ouder worden • Zou

lees verder »

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER CONCURRENTIE HORECA – CLUBHUIZEN / DRANKGEBRUIK

25 januari 2016

De PvdA heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld: Binnen de gemeente Voerendaal kennen we een mooi verenigingsleven en diverse levendige cafe’s. In het verleden is in de gemeente Voerendaal juist over de concurrentie tussen deze twee veelvuldig gediscussieerd. Kern van deze discussie ging over oneerlijke concurrentie, maar ook over toezicht 0p alcoholgebruik. De PvdA Voerendaal heeft

lees verder »

SCHRIFTELIJKE VRAGEN NIEUWE BRUG CORTENBACHERBOS

25 januari 2016

De PvdA heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een brug in het Cortenbacherbos: Op welk (mede)gebruik is dit wandelpad/deze brug gebaseerd? Is hiervoor zo’n forse brug noodzakelijk? Wat kost de brug naar verwachting? Voldoet een kleinere en goedkopere brug niet aan de (intensiteit) van verwachte gebruikers? De brug is niet bereikbaar voor rolstoelen.

lees verder »