Welkom op de site van de PvdA Voerendaal

Op deze site leest u meer over onze standpunten, ons team en het laatste politieke nieuws.


ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2018

10 november 2017

Onlangs is de begroting 2018 in de gemeenteraad behandeld. Lees hier de algemene beschouwingen van de PvdA-fractie. Beste collega-raadsleden, college, beste inwoners van de gemeente Voerendaal, Voor ons ligt de begroting 2018-2021. Een begroting die op inhoud uitstraalt dat het goed toeven is in Voerendaal. En daar is de PvdA Voerendaal het hartgrondig mee eens.

lees verder »

FLYER: EEN BUITENGEBIED OM TROTS OP TE ZIJN

1 november 2017

Door de PvdA Voerendaal is onderstaande flyer over ons buitengebied verspreid: Wij Voerendalers zijn allemaal gelukkig met ons buitengebied, deel van het Heuvelland , Parkstad en het Land van Kalk. Dat landschap houden we graag in stand. In het kader van de landinrichtingen werden bermen verbreed en zijn er groenstroken aangelegd. Zo werden snippers natuur

lees verder »

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER GEMEENTELIJKE AANBESTEDINGEN

28 september 2017

De PvdA Voerendaal hecht grote waarde aan een transparante, professionele, juridisch correcte wijze van aanbesteden. Voor de PvdA Voerendaal zorgt dit er voor dat elke ondernemer evenveel kans heeft om werk te verwerven, maar zorgt er ook voor dat elke schijn van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek wordt voorkomen. Door de rekenkamercommissie wordt op dit moment onderzoek

lees verder »

PVDA BLIJ MET NIEUW PERSPECTIEF VOOR BASISSCHOOL RANSDAAL

door Pierre Verbraak op 23 september 2017

Donderdag 21 september is er een goede bijeenkomst geweest met de gemeenteraad over de school in Ransdaal. Met de bevestiging van de voorzitter van Innovo dhr. Nelissen dat de komende 10 jaar het leerlingenaantal niet onder de opheffingsnorm komt maar rond de 100 blijft. Wel met de kanttekening dat hij de toekomst niet kan voorspellen.

lees verder »

SCHRIFTELIJKE VRAGEN HUISVESTING EN INBURGERING VLUCHTELINGEN

23 september 2017

Door de PvdA-fraktie zijn schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de huisvesting en inburgering van vluchtelingen in onze gemeente. De vragen treft u hierna aan: Geacht college, Voor de zomer heeft u aangegeven dat de achterstand ten aanzien van het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel zou worden ingelopen. Dit door een combinatie van afspraken met

lees verder »

FLYER: KLIMMEN PROFICIAT ‘START OPEN CLUB’

1 juli 2017

Door de PvdA en het AGB is samen een flyer uitgebracht naar aanleiding van het unanieme besluit van de gemeenteraad over de open club Klimmen. Hierna treft u de inhoud van de flyer aan.   Klimmen proficiat! In de raadsvergadering van donderdag 8 juni is de start van de Open Club Klimmen unaniem goedgekeurd .

lees verder »

FLYER ‘BIEB VOERENDAAL BLIJFT OP HAAR PLEK’

9 april 2017

Naar aanleiding van het raadsbesluit dat de Bieb op zijn plek in het centrum van Voerendaal blijft, hebben wij de volgende flyer verspreid: De BIEB blijft op zijn plek in het centrum van Voerendaal en het WijkSteunpunt voor Voerendaal/Kunrade komt erbij. Dit besluit is nu door de gemeenteraad genomen. Na een zeer uitvoerige discussie én

lees verder »

FLYER BEGROTING 2017

door Pierre Verbraak op 11 december 2016

Een halve waarheid is een hele leugen VOERENDAAL WORDT VOOR DE GEK GEHOUDEN. AFGELOPEN MAAND IS DE BEGROTING VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL BEHANDELD. DE VOLGENDE PUNTEN WILLEN WIJ GRAAG MET U DELEN: WIJ HEBBEN ALS PVDA DE BEGROTING 2017 AFGEWEZEN OMDAT DEZE ONVOLDOENDE INGAAT OP DE FINANCIËLE RISICO’S EN DE GEVOLGEN VAN HET HUIDIG BELEID

lees verder »

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2017

door Pierre Verbraak op 13 november 2016

    Onlangs is de begroting 2017 in gemeenteraad behandeld. Hierbij de bijdrage van onze fractie:   Beste collega-raadsleden, college, beste inwoners van de gemeente Voerendaal, Voor ons ligt de begroting 2017-2020, een begroting die een positief beeld schetst van de financiële situatie van de gemeente Voerendaal. De PvdA Voerendaal is blij verrast dat de

lees verder »

ZIENSWIJZE PVDA VOERENDAAL INZAKE WSP XL

26 juli 2016

Met verbazing nam PvdA Voerendaal kennis van de plannen voor een nieuw wijksteunpunt (hierna: WSP). Blij waren we dan ook dat wethouder Leunissen zijn plannen terug nam en de begroting 2017/2020 alsnog behandeld en goedgekeurd kon worden. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de wethouder toegelicht dat de plannen overdacht zouden worden en hij met een nieuw

lees verder »