16 februari 2018

DONDERDAG 22 FEBRUARI: DISCUSSIE OVER LEEFBAARHEID EN VERKEERSOVERLAST MET GEDEPUTEERDE ERIC GEURTS

Zijn er oplossingen te bedenken? Gesproken zal worden over overlast en mogelijke oplossingen:

•  moet het doorgaand vrachtverkeer verboden worden?

•  moet er regelmatig controle op snelheid worden verricht? •  moet het parkeerbeleid worden aangepast? •  overleggen met de agrariërs en de loonwerkers?

•  wat kan de provincie betekenen?

Op donderdag 22 februari wordt in café GEN BERG (vm café Zinzen) in Ubachsberg om 19.30 uur een discussieavond georganiseerd met als onderwerp Leefbaarheid en Verkeersoverlast. U bent van harte uitgenodigd. Gedeputeerde Eric Geurts (provincie Limburg) zal aanwezig zijn. Hij is verantwoordelijk voor provinciale wegen en een van zijn aandachtsgebieden is doorgaande routes voor landbouwverkeer.  Nadat het probleem uit de doeken is gedaan is er ruime gelegenheid om met belanghebbenden te discussiëren over de verkeersoverlast in een aantal wegen in de gemeente Voerendaal. Voerendaal heeft naast woonstraten slechts verbindingswegen. Echte doorgangswegen zijn er niet, behalve de twee autowegen. Slechts op een beperkt aantal wegen mag harder dan 30 km worden gereden. Deze worden echter regelmatig gebruikt als sluiproutes voor doorgaand verkeer.  De veiligheid komt in het gedrang en huizen worden nog steeds overmatig aan trillingen bloot gesteld. Kortom de leefbaarheid in de huizen en op straat wordt aangetast. Daarnaast speelt met name tijdens de oogst de frictie tussen landbouwverkeer en prettig en veilig wonen Landbouwmachines worden steeds groter. Vanuit de bedrijfsvoering zijn deze ontwikkelingen begrijpelijk, maar regelmatig staan de machines vast of worden er spiegels stuk gereden.