Door Cap Beckers op 16 maart 2018

EVEN VOORSTELLEN: CAP BECKERS LIJST 5 NR 2

Maatschappelijke solidariteit.  Dat is mijn grootste drijfveer. Daarom stel ik me weer verkiesbaar voor de raad CONCREET WIL IK ME STERK MAKEN VOOR

  • één loket bij de gemeente voor zorg.  Waar je direct antwoord krijgt op alle zorgvragen.
  • Goede service-voorzieningen in alle kernen. Kortom alle zaken die belangrijk zijn met het oog op de vergrijzing.
  • Goede ondersteuning van de verenigingen. De gemeente moet hen helpen bij de terugloop en de vergrijzing.
  • Beter gemeentelijke onderhoud van straten, groen en trottoirs in de dorpen .
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld Kerkstraat, Ransdalerstraat en Kunderkampstraat.
  • Een vitaal platteland is belangrijk in onze fijne gemeente. Beter onderhoud van het buitengebied is echt noodzakelijk: graften, bloemrijke bermen en wandelpaden behouden en goed onderhouden.
  • De vinger aan de pols bij instellingen als IBA, zodat we niet het kind met het badwater weggooien (ons mooie landschap) als er weer futuristische plannen ontwikkeld worden: geen gebouw voor een wijngoed op de Vrakelberg.
  • Gezonde gemeentelijke financiën. Daarvoor projecten vooraf goed plannen en begroten: geen wilde plannen, geen ongedekte projecten.
  • Geen huizenhoge verhoging van de gemeentelijke belasting (de OZB-verhoging van 54% tussen 2014 en 2020 is niet realistisch)

Cap Beckers

Cap Beckers

Cap is raadslid in Voerendaal en woont in Ubachsberg.

Meer over Cap Beckers