16 maart 2018

EVEN VOORSTELLEN: LEO VLIEGEN LIJST 5 NR. 9

DE KOMENDE 4 JAAR MAAK IK ME STERK VOOR 

  • Geen lasten naar de toekomst verschuiven. De gemeentefinanciën weer realistisch maken waarbij de financiering van het onderhoud van wegen niet naar de toekomst wordt verschoven.
  • Landschap en milieu geen ondergeschoven kindje. Met name het groenonderhoud en de verbetering van het landschap moeten meer prioriteit krijgen.
  • Per kern één zorgpunt. De gemeenschapshuizen dienen aangepast te worden voor de nieuwe zorgtaken.
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden ondersteund. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijk voor het sociale leven in een kern. 
  • Betaalbare woningen. De inspanningen van de woningstichting om betaalbare woningen te realiseren ondersteun ik.

In de PvdA en bij de vakbond zet ik me in voor de belangen van de gewone mensen. In de vakbond organiseer ik onder andere het invullen van de belastingformulieren.

DE MENS ALS MAAT

• in de zorg • op school

• in het gemeentehuis

• in de politiek, dus integer bestuur