24 januari 2018

FLYER: FINANCIEN GEMEENTE IN GEVARENZONE, OZB STIJGT MET 54%

Buiten is het prachtig

Voerendaal heeft de laatste tijd veel voorzieningen erbij gekregen. Gemeenschapshuizen werden vernieuwd of worden gerealiseerd. De plannen voor een nieuw sportcentrum annex basisschool in Klimmen (Open Club Klimmen) zijn ver gevorderd. Pleinen en veel wegen zijn opgeknapt. Wijksteunpunten zijn opgericht in elk dorp. Kortom, er is heel wat geld gestoken in stenen en asfalt. De gemeente ligt er dan ook glanzend bij!

Maar ook in Voerendaal groeien de bomen niet tot in de hemel

Voor nieuwe investeringen zal er vanaf 2020 bezuinigd moeten worden of de belastingen gaan omhoog. Een forse belastingverhoging is dan ook gepland (2019 10% en 2020 20%). Kortom de burger betaalt achteraf de rekening.

Hoe kon dat gebeuren                                                                                                                                                                Veel grote investeringen onnadenkend en onzorgvuldig                                                                                                                       -niet goed nagedacht over grote uitgaven (noodzakelijk? nuttig?)                                                                                                       -met name de consequenties voor de financiele positie bleef achterweg (het plein in  Ubachsberg, Gemeenschapshuis ’t Wouves zonder de basisschool in Ransdaal erbij te betrekken, bruggetje bij kasteel Haeren, speeltoestellen voor ouderen (!) in het park, verplaatsen bieb voor kookclub, enz)

De voorbereiding was vaak slordig                                                                                                                                                              -forse overschrijdingen bij grotere investeringen                                                                                                                                     -zelfs een forse miskoop (het Kunderhoes, de Auw Sjoel in Ubachsberg, deHeerlerweg, de Valkenburgerweg,                         het weiland aan de Cortenbacherdreef voor de voetbalclub, enz)

Dat moet anders!                                                                                                                                                                                -vooraf geeft de raad per beleidsterrein duidelijk onderbouwd de accenten aan                                                                               -dan volgen de investeringsplannen. Plannen die hard aangeven waar ze uit betaald worden

Belastingverhoging is daarbij voor de PVDA de allerlaatste optie