23 februari 2018

FLYER: TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Basis voor ‘de mens als maat’ is vertrouwen.

Er gaat nu van alles mis: wantrouwen op de werkvloer, de bouw van megabedrijven, schaalvergroting in scholen en ziekenhuizen, enz. overbodige bureaucratie.

MEER MENS, MINDER BUREAUCRATIE IN DE ZORG!

Bureaucratie, samenwerking en zinvolle hulp

 • De burger wordt nu soms vermalen in de bureaucratie;
 • De hulpverleners moeten binnen de voorschriften naar ruimte zoeken om maatwerk te kunnen leveren;
 • Ze moeten schipperen met cultuurverschillen en verschillende opdrachten van partijen.

De gemeentelijke zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met geestelijke problemen kan beter en goedkoper.

HET ROER MOET OM IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Stuitende praktijkvoorbeelden:

 • Psychiatrisch verpleegkundigen zijn ruim 33% van hun tijd kwijt aan administratie;
 • Een gemiddelde ggz-aanbieder schrijft zo’n 3.500 a4-tjes (1 km papier) vol voor verzekeraars;
 • Van de kosten van de aanbestedingsprocedures kunnen landelijk 134 verpleegkundigen of 63 psychiaters extra betaald worden.

DE GEMEENTEN MOETEN VOOR MEER SAMENHANG EN ZINVOLLE INITIATIEVEN ZORGEN BIJ DE UITVOERING – DE MENSEN HEBBEN RECHT OP VOLDOENDE EN GEWENSTE ZORG

MEER HUURWONINGEN BOUWEN

 • De wachtlijsten voor huurwoningen in Voerendaal stijgen;
 • Per vrijkomende huurwoning zijn er regelmatig meer dan 50 kandidaten;
 • Betaalbare huurwoningen voor starters ontbreken;
 • Oudere bewoners van koopwoningen zoeken ontzorgende huurwoningen. Die zijn er onvoldoende.
 • De krimpfilosofie van eerst slopen en dan pas nieuw bouwen blokkeert de doorstroming en ‘verjaagt’ onze inwoners naar buurgemeenten. Binnen Parkstad dient dit bespreekbaar worden gemaakt.

CREATIEVE OPLOSSINGEN ZIJN NODIG – DE MENSEN KUNNEN NIET WACHTEN:

 • Lege ruimtes in carreboerderijen kunnen door splitsing extra woningen worden;
 • Onderzoek naar collectieve woonvormen moet gestimuleerd worden;
 • De gemeente moet zorgen voor meer huurwoningen.

MELD ONS BUREAUCRATIE EN LANGE WACHTTIJDEN. WIJ MAKEN ER WERK VAN.