7 maart 2014

DAVID DE HAAS, NUMMER 4 OP ONZE KANDIDATENLIJST, STELT ZICH VOOR

Ik heb me steeds ingezet voor:

  • Korte en heldere procedures
  • Duidelijke en eerlijke gemeentelijke regels
  • De leefbaarheid in de dorpen en de daarbij horende voorzieningen
  • een eerlijk en rechtvaardig gemeentebestuur, zonder vriendjespolitiek.

Belangrijk vind ik dat hulp en ondersteuning aan de inwoners in elke kern kan gebeuren in het daar aanwezige gemeenschapshuis.
Maar dit mag niet ten koste gaan van de aanwezige horeca, zoals bijvoorbeeld in Klimmen dreigt.
De komende 4 jaar wil ik de nadruk leggen op:

  • Een zorgvuldige aanpak van de over te dragen rijkstaken (voor mensen zonder werk, de zorg voor ouderen, voor mensen met een beperking of handicap en de jeugdzorg). Daarbij moet maatwerk geleverd worden voor een menswaardige aanpak
  • Voldoende kansen voor de jeugd, juist in deze tijd van vergrijzing
  • Het zo snel mogelijk oppakken van de braakliggende stukken in het centrum van Voerendaal
  • Stoppen met potverteren en boekhoudkundige trucs

 

En ik zeg het heel duidelijk: IK KIES VOOR MENSEN