Door Walter Uitterhoeve op 25 december 2013

DE PVDA INVESTEERT IN WIJKSTEUNPUNTEN

De gemeente staat voor een grote opgave. Ze wordt in 2015 ook verantwoordelijk voor zorgtaken die tot nu toe door het rijk of de provincie worden uitgevoerd. De gemeente zorgt straks ook voor de ondersteuning van mensen met een beperking en voor de begeleiding van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. En daarnaast wordt de WMO vernieuwd met een groter beroep op vrijwilligers en hulp uit de buurt. De huishoudelijke hulp, de dagbesteding, de ondersteuning van ouderen die niet meer naar een verzorgingshuis kunnen, dat alles kan het best georganiseerd worden in eigen buurt of wijk. Met vrijwilligers uit de eigen omgeving. Vraag en voorzieningen zo dicht mogelijk bij de klant, is het devies daarbij.

De PvdA wil daarom dan ook investeren in vernieuwing van gemeenschapshuis Op d’r Plats. In onze aanpak wordt het wegwerken van achterstallig onderhoud gecombineerd met het toegankelijk maken van alle ruimtes voor minder validen. Zalen en lokalen die nu overdag leeg blijven worden heringericht en ingezet voor dagbesteding en werkruimte voor vrijwilligers. Een wijksteunpunt waar je elk moment terecht kunt voor dat kopje koffie in het seniorencafé, een praatje of je hulpvraag bij het WMO-loket of de vrijwilligers van de klussendienst.

De PvdA wil ook dat iedereen in Klimmen kan genieten van de voorstellingen en concerten die door de Klimmense verenigingen worden georganiseerd. Nu zijn de zalen bij de lokale horeca niet volledig toegankelijk. Dat betekent dat ouderen en minder validen nauwelijks kunnen deelnemen. En dat willen wij niet accepteren. Daarom willen wij een passende regeling die lokale ondernemers ondersteunt bij het volledig geschikt maken van hun zalen voor ouderen en minder validen.

Walter Uitterhoeve

Walter Uitterhoeve

Walter was tot en met maart 2014 raadslid en woont in de kern Voerendaal. Walter is nu lid van de steunfractie.

Meer over Walter Uitterhoeve