30 september 2013

DE PVDA VOERENDAAL WIL WEER TROTS ZIJN OP VOERENDAAL – NADERE UITLEG TEKST KUNDERHOES

In onze flyer is de volgende passage opgenomen:

Citaat :  ‘De beheerders van het Kunderhoes hebben in het verleden het verdiende geld verdeeld en onvoldoende gereserveerd voor onderhoud. Vervolgens lieten DV, VA en D66 de gemeente € 800.000 in het gebouw investeren’.

Deze tekst kan wellicht aanleiding geven tot de idee dat mensen zich persoonlijk verrijkt zouden kunnen hebben. Onze tekst bedoelt zeker niet dat er sprake is geweest van persoonlijke verrijking. Laat staan dat wij bestuurders van Stichting Trefcentrum Kunderhoes betichten van diefstal. Ons is daarvan niets bekend en als wij al aanwijzingen zouden hebben gehad dat zulks mogelijk het geval ware geweest, zouden wij al veel eerder op een onderzoek hebben aangedrongen. 

Met de betreffende tekstpassage hebben wij slechts willen aangeven dat bij de exploitatie van het Kunderhoes door de gebruikers onvoldoende van de inkomsten is afgedragen aan de beheerders, c.q. door de beheerders onvoldoende afdracht van de gebruikers is gevraagd, om te voorzien in het vormen van een toereikende onderhoudsvoorziening.