Door Ralf Stoffels op 16 maart 2018

EVEN VOORSTELLEN: RALF STOFFELS LIJST 5 NR. 4

Ralf Stoffel Lijst 5 nr. 4

MEEDOEN DOET ERTOE

Ik zet mij al jaren in voor een rechtvaardig en sociaal beleid in Voerendaal. Als burgercommissielid let ik op de belangen van ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare doelgroepen. Daarnaast zet ik mij in voor kinderen en jongeren, zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving met voldoende ontwikkelingskansen. Veel taken van het rijk zijn de laatste jaren naar de gemeente gegaan. De gemeente moet er nu voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Dit vraagt om een rechtvaardig en sociaal beleid door de gemeente. Ik ga dan ook voor een gemeentelijk beleid dat gericht is op:

  • eigen regie bij de burger
  • het versterken van zelfredzaamheid, participatie, het sociale netwerk en buurtkracht
  • wat mensen zelf kunnen en wat ze kunnen betekenen voor de maatschappij, dus niet vanuit diagnoses, recht op zorg of problemen een heldere, eenduidige een laagdrempelige toegang van het sociaal domein
  • noodzakelijke ondersteuning zo min mogelijk versnipperen, zodat allesomvattend maatwerk mogelijk is
  • het voorkomen van afstemmingskosten en dure dubbelingen
  • voldoende ruimte en voldoende verantwoordelijkheid voor de professional
  • een minimum aan bureaucratie en verantwoordingslasten

 

DE MENS ALS MAAT

• in de zorg • op school

• in het gemeentehuis

• in de politiek, dus integer bestuur

Ralf Stoffels

Ralf Stoffels

Ralf is raadslid in Voerendaal en tevens fractievoorzitter. Ralf woont in Kunrade.

Meer over Ralf Stoffels