9 april 2017

FLYER ‘BIEB VOERENDAAL BLIJFT OP HAAR PLEK’

Naar aanleiding van het raadsbesluit dat de Bieb op zijn plek in het centrum van Voerendaal blijft, hebben wij de volgende flyer verspreid:

De BIEB blijft op zijn plek in het centrum van Voerendaal en het WijkSteunpunt voor Voerendaal/Kunrade komt erbij.

Dit besluit is nu door de gemeenteraad genomen. Na een zeer uitvoerige discussie én een zeer uitgebreid proces waarbij heel veel rapporten zijn opgemaakt. Rapporten die  heel duidelijk maakten hoe irreëel het idee van een Wijksteunpunt XL in de kerk van Kunrade was. Kortom een hele hoop tijd en papier is verkwist.

Terwijl het toch zo gemakkelijk was en is:

Een bibliotheek is het best op zijn plek waar veel mensen komen. Een plek die gemakkelijk toegankelijk is. Waar je goed kunt parkeren. Die een goede, gezellige uitstraling heeft. Kortom, een plek waar je graag en gemakkelijk komt. Die plek was er en die is het gebleven, ondanks de uitvoerige, ja in eerste instantie bijna halsstarrige inzet van B&W om de Bieb te verplaatsen naar een nieuw Wijksteunpunt XL in de kerk van Kunrade. Wij attendeerden u al eerder op dit onzalige plan van B&W. Uiteindelijk heeft het gezonde verstand in de gemeenteraad het gewonnen: geen WSP XL in de kerk van Kunrade maar een combinatie van Bieb en WijkSteunPunt in het huidig gebouw van de Bieb.

Voerendaal proficiat met dit besluit. Een besluit dat blijvend zorg draagt voor goede bereikbaarheid van de bieb en een compleet centrum én dat voorkomt dat geld wordt verspild.