Door Simon Jaeqx op 8 december 2014

FLYER: HET HONDERDJE VAN LEUNISSEN

De gemeentelijke belastingen gaan volgend jaar met 100 euro omhoog!

Terwijl grote groepen mensen moeilijk kunnen rondkomen, en velen al jaren op de 0-lijn zitten, beslist de coalitie van Voerendaal Actief en Democraten Voerendaal dat er een forse belastingverhoging komt. In 2015 zullen de gemeentelijke belastingen voor de huishoudens die uit meer dan een persoon bestaan daardoor met 14% stijgen. Dit betekent bijna € 100 per huishouden per jaar. Om daarna gestaag verder te stijgen met 29% of ruim € 200 in 2019. De gemeente heeft het allemaal mooi voorgerekend in de begroting 2015.

De Partij van de Arbeid Voerendaal heeft in de gemeenteraad voorgesteld om de begroting nog eens goed te bekijken op mogelijke bezuinigingen. Want wij willen er zeker van zijn dat alles is geprobeerd om de lasten niet te verzwaren of deze anders tot het uiterste te beperken. Wij vinden het te gek voor woorden dat we als gemeente eerst voor veel geld het dorp vol leggen met allerlei zaken.

We geven een paar voorbeelden:

• pleinen met een wauw-effect en schitterende mozaïekdoolhoven,

• bankjes op plaatsen waar niemand gaat zitten,

• straatverlichting op paden waar beperkt gebruik van wordt gemaakt,

• parkeervoorzieningen en tennisbanen die amper worden gebruikt,

• knuppelbruggetjes en seniorenfitnesstoestellen in parken,

• enzovoorts, enzovoorts.

Om dan vervolgens bij de burgers te moeten aankloppen voor een belastingverhoging van 14%. Democraten Voerendaal en Voerendaal actief vinden dit blijkbaar normaal. Bent u hier ook zo blij mee? Wij vinden dit on deze tijd schandalig!

Simon Jaeqx

Simon Jaeqx

Simon woont tijdelijk op Curacao.

Meer over Simon Jaeqx