25 december 2017

FLYER: VERSTANDIG OMGAAN MET VERKEER

Voerendaal is een mooie gemeente om te wonen. Tock kan het beter. Want hoe regelen we het samen wonen, leven en werken in Voerendaal?

Verbindingen, bereikbaarheid en parkeerruimte zijn heel belangrijk voor

 •  het woongenot
 • het werken
 • het recreëren
 • de totale economie

HOOFDADERSEN HAARVATEN

Voerendaal heeft naast woonstraten slechts verbindingswegen. Echte doorgangswegen zijn er niet, behalv ede twee autowegen. Slechts op een beperkt aantal wegen mag harder dan 30 km worden gereden. Dit zijn in feite de enige verbindingswegen binnen Voerendaal.

SLUIPVERKEER

Vervelend is dat die verbindingswegen regelmatig gebruikt worden als sluiproutes voor doorgaand verkeer. En in het verlengde daarvan ook soms de 30km wegen.

VEILIGHEID

De veiligheid komt in het gedrang en huizen worden nog steeds overmatig aan trillingen bloot gesteld. Kortom de leefbaarheid in de huizen en op straat wordt aangetast.

AGRARISCH VERKEER

Dit is tegenwoordig vaak  een probleem doordat de landbouwmachines steeds groter worden. Vanuit de bedrijfsvoering zijn deze ontwikkelingen begrijpelijk, maar regelmatig staan ze vast of worden er spiegels stuk gereden.

VERKEERDE KEUZES

Zijn er wel goede keuzes gemaakt in het verleden?

Zoals:

 • 30 km-zones zonder enige controle
 • herinrichting wegen met geparkeerde auto’s als verkeersremmers
 • onvoldoende tegenhouden van doorgaand verkeer.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

 • doorgaand vrachtverkeer verbieden
 • regelmatig controle op de meest kwetsbare plekken op de 30km wegen
 • samen met de agrariërs oplossingen zoeken voor de overlast
 • parkeerbeleid aanpassen op een aantal 30km wegen