15 maart 2014

GA STEMMEN! BLIJF NIET THUIS! DEZE VEKIEZINGEN GAAN ECHT ERGENS OVER

Deze verkiezingen gaan over:

 • een fatsoenlijk gemeentebestuur
 • de financien weer op orde
 • de organisaties van Voerendaal, Nuth en Simpelveld samenvoegen
 • een passende accommodatie voor Hellas realiseren
 • geen verdere aantasting van het landschap, door wie dan ook
 • de bibliotheek haakt in op nieuwe kansen en mogelijkheden
 • de gemeenschapshuizen ook voor de (jeugd)zorg in de buurt
 • klachten over onderhoud groen sneller en beter oppakken
 • geen nieuwe winkels in centrum Voerendaal als dat leegstand oplevert
 • jeugd, zorg en de arbeidsmarkt krijgen professionele aandacht
 • we laten niemand in de kou staan
 • alle mensen gaan weer mee tellen