17 januari 2014

GROTE VERANDERINGEN IN KLIMMEN: ONS STANDPUNT OVER DE TOEKOMST VAN OP D’R PLATS

Op 30 januari 2014 wordt de toekomst van het gemeenschapshuis Op d’r Plats in Klimmen in de gemeenteraad behandeld. De
bedoeling is om het gemeenschapshuis te renoveren en uit te breiden. Opvallend is dat weinig Klimmense verenigingen
de plannen onderschrijven. Veel verenigingen vinden de voorgestelde nieuwe zaal niet nodig. Wij onderschrijven dat.
In de raadscommissie heeft de PvdA gewezen op de vele nieuwe taken die volgend jaar ook op Klimmen afkomen.
Nieuwe taken die ook zullen moeten landen in het vernieuwde buurtcentrum.

Lees in bijgaande flyer meer over ons standpunt over de toekomst van Op d’r Plats.

Flyer Klimmen Op dr Plats