17 januari 2014

GROTE VERANDERINGEN IN UBACHSBERG: ONS STANDPUNT OVER DE TOEKOMST VAN DE AUW SJOEEL

Op 30 januari a.s. komt de realisatie van een dorpscentrumin Ubachsberg in de gemeenteraad.
Opvallend én hartverwarmend is de eensgezindheid waarmee de verenigingen van Ubachsberg het plan
onderschrijven. In de raadscommissie hebben wij, PvdA, gewezen op de vele nieuwe taken die op de gemeente
afkomen. En die nieuwe taken zullen ook nog moeten landen in dat dorpscentrum.

Lees meer over ons standpunt over de toekomst van De Auw Sjoeel in bijgaande flyer.

Flyer Ubachsberg Auw Sjoeel