Door Pierre Verbraak op 22 december 2013

HEEFT DE GEMEENTE STRAKS NOG GELD VOOR JEUGDTAKEN, WERKBEGELEIDING EN ZORG?

In december heeft de PvdA een flyer verspreid rondom de drie grote decentralisaties die op de gemeenten afkomen. De tekst van de flyer treft U hierna aan.

Het ziet er in Voerendaal pico bello uit. De straten worden goed onderhouden. De rioleringen worden op tijd vernieuwd. Het gras wordt regelmatig gemaaid. De schoolomgevingen zijn mooi aangegeven. De voetbalclubs van Ubachsberg en Voerendaal zijn goed bedeeld. En dit college blijft nog volop investeren. Allemaal bakstenen en asfalt.

Door de extra taken die de gemeente van rijk en provincie overneemt zal de komende periode voornamelijk in het teken staan van zorg voor haar inwoners. Zaken die op dit moment jammer genoeg nog onderbelicht worden in de gemeentebegroting voor de komende jaren. En is er wel genoeg geld voor? Op de achterkant van deze folder gaan we verder in op deze extra taken.

MAAR VOERENDAAL HAD TOCH ZO’N COMFORTABEL SPAARPOTJE?

Nou horen we u denken, Voerendaal is toch een rijke gemeente, die kan dat toch gemakkelijk opvangen? Door de forse investeringen van de afgelopen jaren is

het vrij te besteden vermogen van de gemeente gedaald tot rond het miljoen. De Essent-gelden van ongeveer € 15 miljoen zijn in de afgelopen jaren dan ook helemaal opgegaan. Aan bakstenen en asfalt!

En dan zijn in de begroting van 2014 de opbrengsten ook nog eens te hoog ingeschat. En, U raadt het al, de kosten te laag. Dit betekent dat we een financieel risico lopen van enkele tonnen per jaar. Kortom, we stevenen af op een lege schatkist!

Onze kinderen draaien hier straks voor op!

Belastingverhoging is door de wethouder van Democraten Voerendaal al eerder voorspeld, dus we kunnen ons alvast voorbereiden.

De gemeente reserveert € 200.000 voor tegenvallers in die nieuwe, grotere rol. Maar daarmee is die taak toch onvoldoende ingebakken in de begroting van de komende jaren. Dit betekent dat het niet zeker is dat de hulpbehoevenden van Ubachsberg ook in Ubachsberg verzorgd kunnen worden; dat de dagbesteding voor de bejaarden van Klimmen ook wel in Klimmen plaatsvindt; dat mensen in Ransdaal wellicht geen rollator krijgen, omdat het budget foutief besteed blijkt te zijn; dat WSW-ers uit Voerendaal in de bijstand kunnen belanden; dat een probleemgezin uit Kunrade misschien niet de goede hulp krijgt aangeboden.

Wij, als PvdA, pleiten voor meer aandacht voor deze zaken.

ZORG, EEN GROTERE ROL VOOR DE GEMEENTEN

Op 1 januari 2015 wordt de gemeente Voerendaal verantwoordelijk voor:

• De Jeugdzorg

Jeugdzorg zit nu nog bij de provincie. Daar komt nog bij dat ongeveer 30% van die zorg gaat verschuiven van de specialistische zorg naar de gemeente.

• De Ondersteuning Van Mensen Met Een Beperking

De hulp voor deze mensen zit nu gedeeltelijk in de AWBZ. De begeleiding van hen gaat naar de gemeente. Maar de AWBZ wordt ook nog verder beperkt. Alleen mensen die het zelfstandig echt niet meer redden mogen straks nog naar een verpleeghuis. De persoonlijke verzorging gaat waarschijnlijk naar de zorgverzekeraars (de ziekenfondsen).

• Alle Kwetsbare Mensen Op De Arbeidsmarkt

De gemeente moet straks zorgen dat onder andere de WSW-ers en Wajongers werk krijgen of hun inkomen zo nodig aanvullen tot het minimumloon. De werkgevers en de vakbonden willen daar ook een rol in spelen. De overdracht van taken gaat gepaard met een forse korting op het geld dat daarvoor beschikbaar is. Er wordt gesproken van een korting van ongeveer 30%! De bedoeling is dat de gemeenten dat ‘terugverdienen’ door al deze zaken gecoördineerd op te pakken. Dat zal een hels karwij worden!

WELKE EXTRA TAKEN KRIJGT DE GEMEENTE STRAKS?

Deze nieuwe taken betekenen een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. Maar we zijn er nog lang niet klaar voor. Er moet nog heel veel werk verzet worden.

Om een paar zaken te noemen:

• Wat hebben onze burgers allemaal nodig?

• Hoe gaan we de aanvragen behandelen?

• Welke speciale voorzieningen moeten we maken?

• Welk maatwerk gaan we leveren?

• Hoe gaan we om met specialistische voorzieningen (die de gemeente nooit zelf kan bieden)?

• Hoe organiseren we het overleg met instellingen en wellicht de zorgverzekeraars?

• Hoe zorgen we ervoor dat de zorg voldoende kwaliteit heeft en niemand tussen de wal en het schip komt?

In onze volgende flyer gaan we hier verder op in.

Pierre Verbraak, onze lijsttrekker in maart 2014 vindt dat we heel snel orde op zaken moeten stellen in het sociale domein. Het is 5 voor 12!

Denk dan met ons mee! Vind jij ook dat de nieuwe taken essentieel zijn de komende jaren?

Pierre Verbraak

Pierre Verbraak

Pierre woont in Craubeek. Hij is wethouder in de gemeente Voerendaal. Tevens is Pierre lid van ons ombudsteam.

Meer over Pierre Verbraak