Door Walter Uitterhoeve op 17 juli 2013

HOE RECHT VERDWEEN UIT VOERENDAAL…

Bij zijn aantreden schonk burgemeester Akkermans de Voerendaalse raadsleden het boek van Geert Mak ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’: de belevingen van een dorp in een periode van vergrijzing en krimp. Of God ook uit Voerendaal verdwenen is, mag ieder zelf bepalen, maar zeker is dat het Recht het dorp ondertussen al heeft verlaten.

Bij de herindeling van 1981 kreeg de nieuwe gemeente Voerendaal ook een stukje Hulsberg toebedeeld: het bungalowpark Hellebeuk. Er was een uitbater die de bungalows verhuurde aan toeristen. Later werden de bungalows ingezet voor de opvang van asielzoekers. In de jaren 90 werd dat centrum gesloten. De bungalows werden verkaveld en op de markt gebracht. Bovendien werd het domein uitgebreid met bouwkavels voor tweede woningen.

Al snel daarna bleek er permanent gewoond te worden op de Hellebeuk. Vooral de nieuwbouw werd van meet af aan permanent bewoond, in strijd met het bestemmingsplan, en ondanks de duidelijke bepalingen in de notariële stukken daarover.
In 2008 besloot de gemeenteraad een eind te maken aan de illegale situatie op het recreatiepark Hellebeuk. Het risico was te groot dat de inwoners van Voerendaal zouden moeten opdraaien voor de kosten van het omvormen tot een woonwijk.
Een gedoogregeling bepaalde dat wie er in 2008 woonde, ook mocht blijven wonen. Maar bij het verlaten van de woning vervalt dat recht: vrijkomende woningen zouden verder alleen nog recreatief mogen worden gebruikt. En de gemeente ging dat nu eens echt handhaven. Het was een fatsoenlijke regeling die ook elders in Nederland op veel plaatsen werd toegepast.
De Raad van State keurde deze aanpak goed in 2010 en het uitvoeren en handhaven van de regeling kon beginnen. Alles OK, dossier rond, zou je zeggen.

Maar er gebeurde niets.
We kregen in 2010 een nieuw college en dat ging alles weer eens van voor af aan bekijken. Handhaving en uitvoering van de vastgestelde gedoogregeling werden niet opgepakt. De nieuwe coalitie, nauw verstrengeld met de belangen van de illegale vaste bewoners, ging weer eens bekijken of toch niet een gaatje… En dat wekte weer verwachtingen en dus meer permanente bewoning.

Inmiddels kennen we de uitslag: met een spoedprocedure werd een besluit door de raad gejast.
Een besluit dat onrecht doet.
Onrecht, omdat het illegaal handelen beloond. Wie in strijd met het bestemmingsplan permanent op Hellebeuk woont, krijgt dat gelegaliseerd en krijgt de meerwaarde van zijn woning in de schoot geworpen. En hij kan nog altijd zijn woning via ‘belvilla’ verhuren.
Maar de recreatiegebruiker, de verhuurder van bungalows die zich altijd netjes aan de bestemmingsplan heeft gehouden, steeds toeristenbelasting aan de gemeente heeft afgedragen, die is de dupe. Die zit met zijn vakantiebungalow straks niet meer in een vakantiedomein maar in een reguliere woonwijk. En hij kan straks, als hij dat zou willen, de bungalow, niet verkopen als woning. Want dan gelden de regels van de provincie: een woning erbij, dan eerst ergens een andere woning opkopen en slopen.

Onrecht ook omdat het probleem Hellebeuk 45 woningen toevoegt aan de sloopopgave voor Voerendaal. Op de Tenelenweg moeten woningen gesloopt worden om zo ruimte te maken in de woningvoorraad voor levensloopbestendige huurwoningen in Kunrade. Voor de sloopopgave van de extra 45 woningen van de Hellebeuk, mag de Voerendaalse gemeenschap opdraaien: door het nog verder te schrappen in nieuwbouwplannen, door het verder beperken van appartementen in vrijkomende bebouwing. Of door een verdere daling van de waarde van de woningen.
Inmiddels ligt het raadsbesluit bij de Kroon. Toen onze nieuwe koning Willem Alexander in Limburg op bezoek kwam, kon hij het meteen mee nemen.
Als hij straks een Koninklijk Besluit neemt en het besluit van de raad vernietigt, dan blijft het Recht in Voerendaal overeind. En dan zal God ook nog wel even willen blijven.

Walter Uitterhoeve

Fractie PvdA Voerendaal

Walter Uitterhoeve

Walter Uitterhoeve

Walter was tot en met maart 2014 raadslid en woont in de kern Voerendaal. Walter is nu lid van de steunfractie.

Meer over Walter Uitterhoeve