Door Pierre Verbraak op 17 januari 2014

INTERVIEW IN ‘GEZIEN’ MET LIJSTTREKKER PIERRE VERBRAAK: WIJ KIEZEN VOOR MENSEN

Veel nieuwe taken naar de gemeenten

De gemeenten hebben altijd gevraagd om alle taken in het sociale domein te mogen uitvoeren. Nu is het dan eindelijk zo ver! Alleen legt het rijk de gemeenten bij die overdracht wel een fikse korting op.

En toch ben ik optimistisch dat we dat als gemeenten aan kunnen. Maar dan moeten wel de goede keuzes gemaakt worden. Het zal natuurlijk heel wat vallen en opstaan vergen. Wat het zijn toch geen gemakkelijke taken: de jeugdzorg, de zorg voor werk en inkomen en de zorg voor ouderen en gehandicapten. Een deel ervan zat al bij de gemeenten, maar er komt nu toch heel wat bij.

Nieuwe taken samen met U

Er is met deze overdracht heel veel geld gemoeid. En er is dan ook heel veel werk aan de winkel. Maar ja, er moet wel bezuinigd worden. Dat betekent dat we keuzes moeten gaan maken. En die keuzes moeten we samen met de mensen maken, samen met u dus!

Wij als PvdA kiezen daarbij in elk geval voor mensen en niet voor stenen of asfalt. Als voorbeeld: wij vinden dat bij de Jeugdzorg geen kind in de kou mag komen te staan. En dat geldt ook voor de ouderen en gehandicapten en de mensen die niet gemakkelijk werk vinden.

Wij kiezen er ook voor dat de mensen een vaste relatie met de hulpbieders kunnen opbouwen: geen tien verschillende mensen aan huis. Mensen en verzorgers zijn geen nummers!

De PvdA kiest nadrukkelijk voor het sociale domein

De balans in de gemeentelijke activiteiten zal gaan omslaan van het fysieke domein naar het sociale domein.

En daarbij dienen volgens mij andere accenten gelegd te worden. Liever ergens een likje verf minder dan dat iemand niet geholpen wordt.

Geen asfaltracebanen rond voetbalvelden, maar betaalbare maaltijden voor ouderen. Geen drie keer verplaatsen van komborden, maar zorgen dat de mensen straks met een busje naar het dorpscentrum kunnen. Niet investeren in een voetbalclub die eigenlijk zou moeten samengaan met een buurclub, maar zorgen dat het dorpscentrum goed geoutilleerd is. Zorgen dat de logopedie overeind blijft. Zorgen dat het wijkteam straks goed gefaciliteerd is.

Wat wilt u, mooie gebouwen of goede zorg?

De volgende vragen zullen we ons gaan stellen:

Wat heb je liever: drie maal een goede maaltijd of nieuwe tegeltjes op het toilet?

Hoe goed regelt de gemeente de opvang in de wijk als mijn ouders straks niet meer naar het verzorgingstehuis kunnen? Heeft de gemeente Voerendaal daar nog wel genoeg geld voor?

Het zijn allemaal dit soort vragen die straks keihard op de gemeente en dus op iedereen afkomen.

Welke keuzes maken de verschillende politieke partijen daarin? Welke keuzes hebben ze tot nu toe gemaakt?

Wij als PvdA kiezen voor mensen!

interview Pierre Verbraak Gezien

Pierre Verbraak

Pierre Verbraak

Pierre woont in Craubeek. Hij is wethouder in de gemeente Voerendaal. Tevens is Pierre lid van ons ombudsteam.

Meer over Pierre Verbraak