7 maart 2014

LIJSTDUWER WALTER UITTERHOEVE INTERVIEWT LIJSTTREKKER PIERRE VERBRAAK

Walter: Pierre, de leden van de PvdA Voerendaal hebben je gekozen tot lijsttrekker. Straks neem je de leiding van de PvdA Voerendaal van me over. Ik heb je leren kennen als een gedreven bestuurder en raadslid met het hart op de goede plek. Wat worden voor jou de belangrijkste zaken in de nieuwe raadsperiode ?

Pierre: Het gaat anders worden voor de nieuwe raad. In de afgelopen 4 jaar draaide alles om investeren in wegen, pleinen en verenigingslokalen. In de nieuwe periode zal het gaan om het sociale domein: de samenleving, de zorg van mensen voor elkaar. Vooral de veranderingen voor ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen, de nieuwe WMO, de jeugdzorg. En de participatiewet die vraagt
dat iedereen die dat kan, ook meedoet. Met een baan, een leerplek of als vrijwilliger. Dat goed te organiseren, dat is onze opgave voor Voerendaal.

Walter:In de begroting is nu structureel € 200.000 vrijgemaakt om de bezuinigingen rond de decentralisaties op te vangen. Ik beluister bij jou toch zorgen over de financiële positie van Voerendaal in de toekomst.

Pierre: Er is veel geïnvesteerd vooral in wegen en accommodaties voor de verenigingen. En dat heeft een flinke aanslag op de reserves gedaan. Maar de gemeenschapshuizen moeten straks veranderd worden van verenigingslokaal naar buurtcentra van waaruit hulp en diensten voor die kern worden georganiseerd, zoals klussen, boodschappen, vervoer. Een Wijksteunpunt dus. Dat is nog een hele opgave. Het rijk draagt voor meer dan € 10 miljoen aan zorgtaken over aan Voerendaal. Met kortingen van 15 % en voor enkele onderdelen zelfs 40 %! Nee, gemakkelijke keuzes zijn er straks niet meer.

Walter: Hoe los je dat dan op ?

Pierre: We zullen de zorg echt zelf beter en efficiënter moeten organiseren. Meer samen zelf uitvoeren en niet afschuiven naar dure organisaties met veel managers. Ons programma heet dan ook:’ Iedereen doet mee’. En meer samenwerken met buurgemeenten. Niet steeds alles zelf willen uitvinden. We willen zelfstandig blijven maar zijn kwetsbaar als we al die taken zelf willen doen. Daarom zijn wij, met behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid, voor een ambtelijke fusie met Nuth en Simpelveld. Net als al in Kompas is gebeurd.

Pierre – Walter week 9.3