25 mei 2014

MOTIE KINDERPARDON UNANIEM AANGENOMEN

In de raadsvergadering van donderdag 22 mei is op initiatief van de PvdA-fractie een motie inzake het kinderpardon behandeld. De motie werd uiteindelijk samen met de fracties van DV, D66, CDA en AGB ingediend en unaniem door de raad gesteund. De tekst van de motie was als volgt:

Motie Kinderpardon             

De raad van de gemeente Voerendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 2014,

overwegende:

 • dat Staatssecretaris Teeven onlangs is gekomen met een pardonregeling tot verblijf voor zogenaamde ‘gewortelde kinderen’, en hij hiermee vele kinderen en ouders uit een probleemsituatie heeft geholpen;
 • dat die zelfde regeling tegelijk vele kinderen op een niet begrijpelijke basis ervan uitsluit en dat de spelregels hiervan breed in de samenleving als inhumaan worden ervaren;
 • de op initiatief van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik gedane oproep aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon;
 • dat ongeveer de helft van alle Nederlandse burgemeester de brief waarin deze oproep is gedaan inmiddels heeft ondertekend;
 • het gegeven dat onze burgemeester de oproep inmiddels ook heeft onderschreven;
 • dat het goed zou zijn als gemeenteraden het voorbeeld van de burgemeesters volgen en ook hun steun betuigen via lokale moties;
 • dat, als beleid inhumaan uitpakt, zulk beleid moet worden gewijzigd;

besluit:

 • zijn waardering uit te spreken voor het door de burgemeesters genomen initiatief;
 • onze burgemeester te ondersteunen in zijn genomen besluit om het initiatief te onderschrijven;
 • Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in kennis te stellen van deze motie en de uitslag van de stemming in de raad hierover;
 • De gemeenteraad van de gemeente Heerlen te informeren over dit besluit.