Door Pierre Verbraak op 23 september 2017

PVDA BLIJ MET NIEUW PERSPECTIEF VOOR BASISSCHOOL RANSDAAL

Donderdag 21 september is er een goede bijeenkomst geweest met de gemeenteraad over de school in Ransdaal. Met de bevestiging van de voorzitter van Innovo dhr. Nelissen dat de komende 10 jaar het leerlingenaantal niet onder de opheffingsnorm komt maar rond de 100 blijft. Wel met de kanttekening dat hij de toekomst niet kan voorspellen. Daarna een goed verhaal van de Initiatiefgroep Behoud Basisschool Ransdaal. Met complimenten aan het lerarenkorps van de Theresiaschool over de inzet van hen om goed onderwijs te geven en kinderen een vertrouwde omgeving te geven. Er zat een goede onderbouwing bij dat voor de leefbaarheid van Ransdaal een school essentieel. Nu de opheffingsnorm komende jaren niet in zicht is, mag er geen twijfel bestaan over het up to date maken van deze school. Een mooi plan werd gepresenteerd. De wethouder heeft beloofd er in samenspraak met de Initiatiefgroep en Innovo mee aan de slag te gaan. We krijgen binnen ongeveer 5 weken een plan van aanpak in de raad. 

De PvdA is zeer content dat er nu stappen worden gezet om de school in Ransdaal te behouden. Complimenten aan de Initiatiefgroep. 

 

Pierre Verbraak

Pierre Verbraak

Pierre woont in Craubeek. Hij is wethouder in de gemeente Voerendaal. Tevens is Pierre lid van ons ombudsteam.

Meer over Pierre Verbraak