25 januari 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER CONCURRENTIE HORECA – CLUBHUIZEN / DRANKGEBRUIK

De PvdA heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Binnen de gemeente Voerendaal kennen we een mooi verenigingsleven en diverse levendige cafe’s. In het verleden is in de gemeente Voerendaal juist over de concurrentie tussen deze twee veelvuldig gediscussieerd. Kern van deze discussie ging over oneerlijke concurrentie, maar ook over toezicht 0p alcoholgebruik. De PvdA Voerendaal heeft daarbij altijd op het standpunt gestaan dat het verenigingsleven en cafe’s binnen de kaders van de wet moeten opereren. Als uitgangspunt geld daarbij dat verenigingen zich niet-commercieel moeten richten op hun vereniging en de daarbij horende leden (en daar mag best een feest bij horen) en cafe’s zich richten op commerciële activiteiten. Daarbij kunnen lokaal afspraken gemaakt worden met Horeca Nederland en de gemeente om een op Voerendaal toegesneden beleid te komen. Ook hecht de PvdA Voerendaal aan een goed beleid/toezicht op alcohol gebruik om alcohol misbruik en verslaving tegen te gaan. Happy Hours en onbeperkt drinken tegen een vaste prijs hebben hier een negatieve invloed op.

Naar aanleiding van een openbaar carnavalsfeest in de kantine van VV Voerendaal, waarbij je onbeperkt/zo veel bier, wijn (en frisdranken) kunt drinken als je wil, tegen één vaste prijs, stelt de PvdA daarom de volgende vragen:

  1. Heeft het college overzicht van feesten in kantines en private-locaties waarin openbare feesten worden gehouden (binnen de gemeente Voerendaal)?
  2. Zijn hierover met de lokale horeca, via Horeca Nederland, afspraken over gemaakt.
  3. Zo nee, is dan het college het met de PvdA Voerendaal eens dat dit soort feesten niet binnen de wet passen.
  4. En als ze niet binnen de wet passen, hoe gaat de gemeente Voerendaal dit dan handhaven?
  5. Is de gemeente Voerendaal het met de PvdA eens dat feesten waarbij tegen een vaste prijs zo veel bier en wijn kan/mag drinken als je zelf wil, alcoholmisbruik stimuleert.
  6. Heeft de gemeente met de organisatoren overleg over hoe alcohol misbruik wordt voorkomen?
  7. En zo nee, gaat het college dit alsnog doen?