Door Cap Beckers op 3 juli 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VERHUIZING BIBLIOTHEEK / UITBREIDING ALDI

De PvdA-fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de krant over de verhuizing van de bibliotheek in Voerendaal i.r.t. de uitbreiding van Aldi op deze plek.

 

Hieronder de schriftelijke vragen:

Betreft: Bibliotheek i.r.t. huisvesting Aldi

 

In De Limburger van 23 juni 2016 wordt in het artikel ‘Deal Aldi en Nuth voorbeeld voor de rest’ het volgende gesteld:

De Aldi betrekt daar in de toekomst het pand van supermarkt Plus. Omdat deze ruimte op termijn te klein is voor Aldi, heeft de gemeente Voerendaal het aangrenzende pand, waar nu de bibliotheek zit, aangeboden om te kunnen uitbreiden. Allemaal in de hoop dat de Aldi behouden blijft voor het dorp.

 

Partij van de Arbeid Voerendaal heeft hieromtrent de volgende vragen:

1)    Heeft u kennis genomen van het genoemde artikel?

2)    Kunt u zich vinden in hetgeen dat ten aanzien van de gemeente Voerendaal en de Aldi gesteld wordt in het artikel?

3)    Heeft de gemeente Voerendaal het pand van de bibliotheek aangeboden aan Aldi (of een andere vastgoedondernemer) ten behoeve van het realiseren van een grotere supermarkt dan de huidige plus?

 

In 2014 is een overeenkomst door wethouder Lipsch aan de raad gepresenteerd. Hierin werd de transactie inzake de plus en de Aldi toegelicht. Een voorwaarde in deze overeenkomst is dat de Aldi (of de vertegenwoordigders van Aldi) het recht heeft op eerste koop van de bibliotheek.

 

4)    Kunt u aangeven welke overeenkomst dit ook weer precies is en ons hier een afschrift van doen toekomen?

5)    Kunt u aangeven of er voorafgaand aan deze overeenkomst reeds sprake is geweest van een uitbreiding door Aldi (ten koste van de bibliotheek)?

6)    Kunt u ons een overzicht van contactmomenten tussen gemeenten en Aldi/projectontwikkelaar doen toekomen inclusief datum en onderwerp?

7)    Kunt u aangeven op welke moment besloten is de bibliotheek onder te brengen in het WSP XL plan?

8)    Kunt u aangeven of er een link bestaat tussen het geplande vertrek van de bibliotheek uit het centrum van het dorp en de communicatie met de Aldi?

 

Cap Beckers

Cap Beckers

Cap is raadslid in Voerendaal en woont in Ubachsberg.

Meer over Cap Beckers