C. HET BUITENGEBIED (NATUUR EN MILIEU)

Het buitengebied is de schatkist van de gemeente Voerendaal. Het is de basis voor het heerlijk wonen, werken en recreëren in de gemeente Voerendaal. Toch wordt de aantrekkelijkheid van dit landschap regelmatig bedreigd door bijvoorbeeld het verdwijnen van landschapselementen zoals graften en bermen. Deze negatieve ontwikkelingen dienen gestopt te worden. Op dit moment missen we een samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van het landschap. De kern van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het buitengebied dient de volgende uitgangspunten te hanteren: a. Duurzaamheid b. Zorgen voor een intrinsieke drive voor de beheersorganisatie, gericht op het belang van de natuur c. De agrariërs zullen gestimuleerd dienen te worden om dienstbaar te zijn aan dit streven. De PvdA Voerendaal vindt dan ook dat we de verantwoordelijkheid voor onze omgeving terug moeten halen naar de gemeente en de burger, met name door het gevoel te creëren dat een goed en mooi landschap iets van jezelf én van ons samen is. Dit standpunt is ook ingegeven door verwaarlozing van het toezicht door de gemeente op het behoud van graften en bermen. We noemen als verdere mogelijkheden om de negatieve ontwikkelingen te stoppen • Het beheer van plantsoenen en stukken landschap door burgers. • Het oprichten van een of meer coöperaties met dit doel. • Maar ook bijvoorbeeld het adopteren van een boom in een park. Daarbij zou de gemeente moeten initiëren en ondersteunen. Wat zou de gemeente verder kunnen doen? We noemen een aantal zaken: • Wat goed is behouden en zelfs beter maken. • Waken over het aantasten van de graften en bermen. • Het IKL opnieuw gaan subsidiëren (t.b.v. overhoeken, vogels, kleine diersoorten). • De inpassingsverplichting van boerderijen in het landschap zo nodig gaan afdwingen. • Stel een gemeentelijk landschapsfonds in voor initiatieven van burgerbeheer. • Voer een knooppuntensysteem in (zoals voor fietsers) voor wandelpaden. • De gemeente dient meer gebruik te maken van subsidies, die vanuit Europa mede door de provincie worden beheerd (rode en blauwe diensten), mede ter ondersteuning van vorengenoemde zaken.