J. ZELFSTANDIGHEID GEMEENTE

Belangrijk is of de gemeente in staat is voor de toekomst de belangen van haar burgers naar behoren te behartigen. Bij de benadering van dit probleem zal zowel omhoog (samenwerking) als omlaag (bevoegdheden naar de dorpen) gekeken moeten worden. De schaal van de gemeente en de samenhang en de verknoping met de omringende gemeenten speelt een belangrijke rol bij het ‘omhoog kijken’. Een treffend voorbeeld van de schaal is op dit moment de jeugdzorg. Dat geldt overigens ook voor een groot aantal zaken zoals de gezondheidszorg, openbare veiligheid, onderwijs en werkgelegenheid. Een groot aantal gemeenschappelijke regelingen zijn aangegaan om deze taken te kunnen uitvoeren. Gemeenschappelijke regelingen waarvan je je steeds moet vragen hoeveel de gemeente Voerendaal daar aan heeft en er uiteindelijk voor betaalt. Als we ‘omlaag kijken’ zal voor ons het uitgangspunt zijn dat de zeggenschap over zaken die in de verschillende kernen spelen zo veel mogelijk ook binnen die kernen moet kunnen worden besloten. Zo dient bezien te worden of het mogelijk is om de bevoegdheid tot het doorvoeren van kleine wijzigingen in bestemmingsplannen over te dragen aan een kern. Uiteraard alles binnen de financiële en juridische grenzen waarbinnen de gemeente dient te opereren en natuurlijk zonder het geheel van de gemeente tekort te doen. De tot stand gekomen functionele integratie van Voerendaal en Simpelveld dient overigens na een jaar objectief op effectiviteit geëvalueerd te worden voordat nieuwe stappen worden gezet. Daarna kunnen vervolgstappen worden gezet of beleidswijzigingen doorgevoerd. Wat de PvdA Voerendaal betreft mag de discussie over zelfstandigheid stevig objectiever. De polarisatie die op dit moment ontstaat ten aanzien van zelfstandigheid versus samenvoeging staat de beste keuzes voor onze inwoners in de weg. Wat betreft de PvdA Voerendaal moet het vooral gaan over: • Hoe blijf ik zo dicht mogelijk bij de inwoners van de verschillende kernen van Voerendaal en ten aanzien van welke onderwerpen is dit belangrijk? Hoe houdt ik de menselijke maat in stand? • Hoe regel ik de zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn maar niet lokaal te organiseren zijn.