D. CULTUUR

Voerendaal kent een rijk cultureel verenigingsleven. Dat koesteren we. Toch is het in deze tijd moeilijk om jongeren daarbij te betrekken. Nieuwe cultuuruitingen, maar ook de nieuwe sociale media, vragen om een andere benadering. De wensen en interesses van met name jongeren veranderen daardoor. Ook voor deze nieuwe cultuur- en kunstuitingen dient de gemeente oog te hebben. Met name een voorziening als de bibliotheek dient zich verder door te ontwikkelen om te kunnen inspelen op de veranderende behoeftes en nieuwe technieken. Daarvoor dient deze instelling voldoende en uitnodigende ruimte te hebben. De PvdA Voerendaal wil daarom: • Dat de gemeente oog heeft voor nieuwe kunst- en cultuuruitingen en deze faciliteert.
• Dat de gemeente Voerendaal een volwaardige hoofdvestiging voor de bibliotheek behoudt en deze voldoende toegankelijk houdt. Vernieuwing en modernisering zijn daarbij belangrijk, zodat zij haar rol in de huidige samenleving kan blijven vervullen.