A. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022: DE MENS ALS MAAT

Inleiding: Dit verkiezingsprogramma behandelt in hoofdlijnen een aantal voor de PvdA Voerendaal belangrijke zaken. Deze benadering is o.a. ingegeven doordat Voerendaal steeds door een meerpartijencoalitie bestuurd wordt. Een coalitie waar overigens ook oog dient te zijn voor redelijke voorstellen en meningen vanuit de oppositie. Een integer bestuur is daarbij een vast baken, terwijl de menselijke maat niet uit het oog mag worden verloren. Daarvoor is het belangrijk dat naast de wensen van verenigingen ook zoveel mogelijk burgers worden betrokken bij het te voeren beleid. Dus, in plaats van alleen een verenigingsparticipatie naar burgerparticipatie.