B. SOCIAAL DOMEIN

In de voorbije periode is te veel ontwikkeld binnen de muren van het gemeentehuis zonder voldoende voeling te houden met de buitenwereld. Hooguit werd gekeken naar de wensen van de grotere bedrijven. De ontwikkeling van de wijksteunpunten (WSP’s) was daarbinnen bijna een dogmatische geloofskwestie. Deze zullen echter niet voor alle inwoners de oplossing zijn. Sterker nog: de WSP’s bieden momenteel slechts aan een zeer beperkt aantal inwoners oplossingen aan. Voortzetting van de WSP’s zal naar de mening van de PvdA Voerendaal dan ook alleen kunnen geschieden na een zorgvuldige evaluatie. Naar de mening van de PvdA Voerendaal is er te weinig aandacht voor kleinschalige initiatieven. Wij vinden dat de gemeente Voerendaal eigenstandige initiatieven actief moet stimuleren en ondersteunen. Te denken valt dan bv aan kleinschalige zorgcoöperaties of zelfs éénstandige initiatieven. In het verlengde daarvan dient er bij de aanbesteding van werken niet alleen de focus op de prijs te liggen maar dient er meer oog te zijn voor kwaliteit en kleinschaligheid.