E. VERKEER

Hoofdaders en haarvaten. Voerendaal heeft slechts verbindingswegen en erftoegangswegen. Echte transitwegen zijn er, behalve de autowegen, niet. Slechts op een beperkt aantal wegen mag harder dan 30 km worden gereden. Dit zijn • De lijn Heerlerweg, Valkenburgerweg, Klimmenderstraat, • de lijn Bergseweg, Hogeweg en • de Midweg/Karstraat, een gedeelte van de Ransdalerstraat en de Putweg. Dit zijn de wegen die als verbindingswegen gebruikt en soms misbruikt worden. Wat is er aan de hand? De 30km wegen en sommige verbindingswegen worden regelmatig gebruikt als sluiproute voor doorgaand verkeer. Dit zorgt voor een overbelasting van deze wegen die hiervoor niet zijn ingericht. Daarnaast wordt het gebruik van deze wegen door landbouwmachines steeds intensiever. Niet in aantal, maar landbouwmachines leveren regelmatig problemen op omdat deze steeds groter worden. Vanuit de bedrijfsvoering zijn deze ontwikkelingen begrijpelijk, maar regelmatig staan de landbouwmachines vast of worden er spiegels stuk gereden. Door dit alles komt de veiligheid in het gedrang en huizen worden nog steeds overmatig aan trillingen bloot gesteld. Kortom de leefbaarheid in de huizen en op straat wordt aangetast. Verkeerde keuzes Zijn er wel goede keuzes gemaakt in het verleden? Zoals: • 30 km-zones zonder enige controle. • Herinrichting wegen met geparkeerde auto’s als verkeersremmers. • Onvoldoende tegenhouden van doorgaand verkeer. De PvdA Voerendaal ziet de volgende oplossingen om deze problemen op te lossen waarbij de gemeente het initiatief moet nemen: • Doorgaand vrachtverkeer verbieden. • Regelmatig controle op de meest kwetsbare plekken op de 30km wegen. • Samen met de agrariërs en loonwerkbedrijven oplossingen zoeken voor de overlast (bijvoorbeeld bezien hoe het beheer van het landschap en de bewerking van de akkers kan plaats vinden met behulp van machines die minder overlast veroorzaken in de straten). • Parkeerbeleid aanpassen op een aantal 30km wegen.