F. DUURZAAMHEID

Wij verkeren duidelijk in een overgangssituatie wat betreft de energievoorziening. Naast het bestaande gemeentelijk initiatief voor het plaatsen van zonnecollectoren dient de gemeente de burgers in initiatieven op het gebied van duurzaamheid actiever te ondersteunen. Ook te aanzien van waterhuishouding en inkoop kan de gemeente meer initiatief vertonen. De PvdA Voerendaal denkt daarbij aan: • Ondersteuning bij het oprichten van coöperaties voor mensen die geen geschikte daken hebben voor zonnecollectoren. • Stimuleren dat gebouwen worden uitgevoerd vanuit het cradle-to-cradle principe. • Afkoppelen van regenwaterafvoer eventueel in combinatie met het stimuleren (met het waterschap) van lokale regenwateropvang. • Duurzaam en fair-trade inkopen zodat we zeker weten dat er geen kinderhandje aan te pas komt en de milieudruk zo klein mogelijk is. • Initiatieven stimuleren om huizen, enz. van het gas af te koppelen.