G. HUISVESTING

Parkstad is een krimpgebied. En hoewel de krimp afvlakt blijft het op de schaal van Zuid-Limburg noodzakelijk om afspraken te maken over het al dan niet kunnen bouwen van nieuwe woningen. De huidige afspraken zijn echter voor de inwoners van Voerendaal te knellend. Door generiek af te spreken dat we niets meer aan de woningvoorraad toevoegen ontstaat er een scheefheid ten opzichte van waar vraag naar is. Er zijn in Parkstad gebieden waar de leegstand prominent groot is terwijl er binnen de gemeente Voerendaal behoefte is aan met name woningen voor: • Starters (met betaalbare huurwoningen). • Seniorenhuisvesting t.b.v. senioren die kleiner willen gaan wonen maar wel in eigen omgeving (inclusief aanwezige mantelzorg) wil blijven wonen. De PvdA Voerendaal wil daarom dat de gemeente hier actief voor gaat strijden door: • Een kleine aanpassing van de regionale afspraken te bewerkstelligen waardoor bouw van deze gewenste woningtypen in Voerendaal mogelijk blijft, door compensatie op plekken waar prominente leegstand is. • Nog actiever splitsing in meerdere woningen mogelijk te maken van grote (soms goeddeels) leegstaande carréboerderijen en andere markante (vaak historische) gebouwen. Op die manier wordt ook leegstand voorkomen.