H. VLUCHTELINGEN

In Nederland worden vluchtelingen met een verblijfstatus verdeeld over alle gemeenten. Ook in de gemeente Voerendaal zijn de afgelopen jaren diverse vluchtelingen gehuisvest en ook in de toekomst zal dit nog gebeuren. Het is zaak zo snel mogelijk deze vluchtelingen hun weg en hun plek te laten vinden in onze mooie gemeente. De gemeente Voerendaal dient hiertoe een actief beleid te gaan voeren, ook al in de periode dat de vluchtelingen nog begeleid worden door VluchtelingenWerk Nederland, door het (mede) direct activeren van een sociale schil rondom de vluchtelingen. De WSP’s dienen hierbij meteen te worden ingeschakeld.