I. FINANCIELE POSITIE EN BELASTINGEN

Voerendaal heeft de laatste tijd veel voorzieningen erbij gekregen. Gemeenschapshuizen werden vernieuwd of worden gerealiseerd. De plannen voor een nieuw sportcentrum annex basisschool in Klimmen (Open Club Klimmen) zijn ver gevorderd. Pleinen en veel wegen zijn opgeknapt. Wijksteunpunten zijn opgericht in elk dorp. Kortom, er is heel wat geld gestoken in stenen en asfalt. De gemeente ligt er dan ook glanzend bij! Opvalt dat, bij al de genoemde investeringen, in de raad geen discussie is geweest of ze wel echt noodzakelijk waren en wat de consequenties voor de belastingheffing richting de burgers zijn. Voorbeelden zijn: • Het plein in Ubachsberg. • Gemeenschapshuis ’t Wouves zonder de basisschool in Ransdaal erbij te betrekken. • Verhuizing bibliotheek voor kookclub WSP • Het bruggetje bij kasteel Haeren (wel gekocht, nooit aangelegd). • Speeltoestellen voor ouderen (!) in het park. Gelukkig zien we dat de gemeenteraad bij de bestemming van de kerk van Kunrade inmiddels wél een dergelijke discussie heeft gevoerd. En dan ook tot de conclusie kwam dat daar door de gemeente niet in een WijkSteunPunt XL (WSP XL) geïnvesteerd moest worden. Het geschetste probleem is overigens nog vergroot doordat er op een aantal grote werken forse overschrijdingen optraden. We noemen de belangrijkste: • Het Kunderhoes. • De Auw Sjoel in Ubachsberg. • Heerlerweg en Valkenburgerweg. Het effect op de belastingheffing richting burgers (OZB) In 2020 zal de OZB, vergeleken met 2014 met ruim 50% zijn verhoogd. Anders heeft de gemeente door al die grote uitgaven geen sluitende begroting meer in de toekomst. Kortom de burger betaalt achteraf de rekening voor het ontbreken van een verstandige discussie vooraf. We willen bezien of deze forse verhoging verminderd kan worden door juist weer de discussie breder te trekken. Conclusie: Uit vorenstaande blijkt overduidelijk dat in Voerendaal de burgerparticipatie is doorgeslagen naar ‘u vraagt wij draaien en betalen’. Dit staat het efficiënt inzetten van belastinggeld in de weg waardoor de OZB reeds diverse malen is verhoogd. Het gemeentelijk beleid dient naar onze mening gebaseerd te zijn op een nut- en noodzaakdiscussie. Daarbij wordt jaarlijks vóóraf door de raad duidelijk per beleidsterrein aangegeven waar de accenten gelegd zullen worden. In de begroting zullen daartoe heldere kaders worden vastgelegd met een jaarlijkse allesomvattende visie. Dit is vervolgens de basis voor een beleids- en investeringsplan. Op terreinen waar dit niet meteen kan zullen beleidsvisies ontwikkeld dienen te worden. Het beleids- en investeringsplan geeft dus duidelijk aan welke accenten er gelegd zullen gaan worden (én eventuele verschuivingen in het beleid) én waar het beleid en de investeringen uit betaald zullen worden én wat de eventuele noodzakelijke gevolgen zijn voor de gemeentelijke belastingen. Dit geldt uiteraard ook voor de uitvoeringsplannen.