3 juli 2016

FLYER OVER WIJKSTEUNPUNT XL

Door de PvdA is de volgende flyer over het wijksteunpunt XL in de kern Voerendaal verspreid:

 

 

VOERENDAAL LET OP!!

 

De gemeente wil de bibliotheek verplaatsen én een wijksteunpunt XL

Deze onzinnige voorstellen leiden tot:

 

  • KAALSLAG IN VOERENDAAL

 

Het wijksteunpunt komt niet naar de kern Voerendaal

De bibliotheek verdwijnt uit het winkelcentrum

 

De krant meldt: de bibliotheek is al door de gemeente aangeboden aan ALDI en niemand wist dit !

 

Nee, ALLES GAAT NAAR DE KERK VAN KUNRADE ALS ZOGENOEMD WIJKSTEUNPUNT XL!!

 

  • VERKWISTING VAN GELD

 

Daarvoor wordt € 1 miljoen gemeenschapsgeld verkwist.

Geld dat bovendien gehaald wordt uit de reserve voor de WMO.

Een reserve opgebouwd met rijksgeld en is bedoeld voor hulp aan burgers en niet voor stenen.

GOED of SLECHT?

GOED

Een wijksteunpunt is bedoeld als gemakkelijk toegankelijke plek voor de burgers.

Prima als dit aangehaakt wordt aan bestaande plekken waar mensen al gemakkelijk naar toe gaan.

Prima als dit in elke buurt wordt geregeld.

SLECHT

Aparte gebouwen voor de wijksteunpunten:

In veel gemeenten zijn de wijksteunpunten zelfs al opgeheven.

En het is helemaal van de zotte om een apart en duur wijksteunpunt XL als gebouw neer te zetten.

 

KORTOM, ER LIGT EEN VOLSLAGEN ONZINNIG EN GELDVERKWISTEND VOORSTEL.

EEN VOORSTEL DAT OOK NOG EENS DE VOORZIENINGEN IN DE KERN VOERENDAAL AFBREEKT.

 

WIJ ROEPEN IEDEREEN OP TOT MASSAAL PROTEST

  • SPREEK ONS AAN
  • MAIL ONS  (pvda.voerendaal@gmail.com)
  • ONDERSTEUN ONS OP FACEBOOK
  • KOM STRAKS NAAR DE RAADSCONFERENTIE

 

Ralf Stoffels, commissielid                         Pierre Verbraak, fractievoorzitter